Modelkatalysator

Ieder die zich bezig houdt met modelmatig waarderen weet dat er verschillen zijn tussen de in de markt beschikbare waarderingsmodellen. Spreekwoordelijk wordt gezegd dat 'er meerdere wegen zijn die naar Rome leiden'. Onze ontwikkelaars hebben hier veelvuldig onderzoek naar gedaan. Het woning waarderingsmodel van TACCENT is gericht op de samenhang tussen de waarde van verschillende objecten en objecttypen. Er zijn andere modellen in de markt die uitgaan van een traditioneel peilpuntensysteem of een afgeleide daarvan. Het is nu mogelijk om binnen de webapplicatie TACCENT 2 waarderingsmodellen met elkaar te vergelijken; de 'geimiteerde' waarde vanuit uw huidige waarderingsmodel versus de modelwaarde van TACCENT. Deze laatste komt tot stand zonder dat rekening gehouden wordt met een eerder vastgestelde waarde.

De modelkatalysator is ontwikkeld ten behoeve van gemeenten die over willen stappen naar een nieuw waarderingsmodel, maar die geen waardefluctuaties willen in hun bestand. Met behulp van de katalysator kunnen de waarden in de loop van een aantal jaar richting het nieuwe model worden bijgesteld.

Inmiddels blijkt dat de modelkatalysator ook buitengewoon goed bruikbaar is bij kwaliteitscontroles. Het is een manier om uw eigen modelwaarde te vergelijken met het resultaat van een ander model. De uitkomsten kunnen aanleiding geven tot nader onderzoek of het bijstellen van uw eigen model.

Meer weten? Neem dan contact op met het secretariaat voor een vrijblijvende demonstratie.

Contact

Wilt u meer weten over één van onze diensten, neem dan contact met ons op:

+3188 55 80 505
U kunt ook dit formulier invullen.

Direct inloggen:

Inloggen in TACCENT