Tankstations

Bij het waarderen van tankstations kunt u gebruik maken van de REN-module. Deze module stelt de gebruiker in staat om op een eenvoudige en overzichtelijke manier de waarden van benzinestations te bepalen en vast te leggen. De REN-methode is voor het vaststellen van de WOZ-waarden van benzinestations algemeen aanvaard bij zowel gemeenten als benzinemaatschappijen en branche-organisaties (VNPI, BETA, BOVAG en NOVE). De REN-methode wordt dan ook door de VNG aanbevolen bij de waardebepaling van benzinestations.

Na uitgebreid overleg tussen de Werkgroep Motorbrandstofverkooppunten van het Gemeentelijk Taxatie Overleg (GTO) en vertegenwoordigers van benzinemaatschappijen en branche-organisaties is de taxatiewijzer Motorbrandstofverkooppunten tot stand gekomen.

De in deze taxatiewijzer beschreven REN-methode definieert een aantal locatiekenmerken aan de hand waarvan op een objectieve manier de op een locatie mogelijke doorzet bepaald kan worden (de objectieve doorzet). Ook zijn in de taxatiewijzer kengetallen opgenomen ten behoeve van de waardebepaling van de tanks en de opstallen.

In het verleden was het niet mogelijk om specifieke taxatiegegevens van benzinestations op te nemen in een taxatiemodule. Veelal werden de onderbouwende waardegegevens geregistreerd op bijvoorbeeld Ms Excel werkbladen. Deze werkwijze is tijdrovend en niet geschikt bij een jaarlijkse waardebepaling.

Aangezien binnen TACCENT alle waardebepalende elementen historisch worden vastgelegd, zal de registratie van motorbrandstofverkooppunten slechts éénmalig plaats hoeven te vinden. De gebruiker hoeft alleen de jaarlijkse doorzet in liters in de module te registreren.

Binnen de module worden jaarlijks de gegevens uit de landelijke taxatiewijzer Motorbrandstofverkooppunten verwerkt. De gebruiker hoeft hier derhalve zelf geen extra werkzaamheden voor te verrichten.

Contact

Wilt u meer weten over één van onze diensten, neem dan contact met ons op:

+3188 55 80 505
U kunt ook dit formulier invullen.

Direct inloggen:

Inloggen in TACCENT