Courante niet-woningen

De waarde van winkels, kantoren en bedrijfspanden wordt in het overgrote deel van de gevallen bepaald aan de hand van de huurwaardekapitalisatiemethode. De courante niet-woningen module van TACCENT voorziet in de waardebepaling van deze objecten. Daar waar de waarde bepaald wordt aan de hand van de kasstromen (dekkingswaardemethodiek) wordt verwezen naar de module voor commercieel geëxploiteerde module.

TACCENT is het eerste taxatiepakket dat doet wat ze belooft: modelmatig courante niet-woningen waarderen. De marktanalyse van courante niet-woningen is onderdeel van de courante niet-woningen module van TACCENT.

De verschillende liggingsgebieden in de gemeente worden afgebakend en gedefinieerd, zodat per gebied een huurpotentie kan worden vastgesteld. Op objectniveau kan van deze huurpotentie worden afgeweken als het object meer of minder interessant is voor een huurder.

Op basis van ervaringscijfers en de marktanalyse, wordt binnen de courante niet-woningen module van TACCENT een suggestie gedaan voor de huurwaardekapitalisatiefactor. Desgewenst kan hiervan worden afgeweken.

Deze werkwijze bevordert niet alleen de uniformiteit, maar zorgt ook voor een snel en efficiënt taxatieproces.

Bij de waardering van de huurpotentie van winkels wordt bij voorkeur de ITZA-systematiek toegepast. In tegenstelling tot de meeste andere taxatiemodules, is deze module ingericht op het mogelijke gebruik van een frontbreedte.

Het belang van de frontbreedte blijkt uit het feit dat in vrijwel elke advertentie de frontbreedte van een winkel is vermeld. Dit is vanzelfsprekend, aangezien een winkelpand van 20 meter breed en 10 meter diep een hogere huurpotentie heeft, dan een winkel van 10 meter breed en 20 meter diep. Het bredere pand is immers beter zichtbaar en heeft een grotere etalageruimte. Naast de bevestiging in de doctrine, wordt de gehanteerde methodiek tevens ondersteund door jarenlange analyse van huurgegevens.

Bij de waardering van de huurpotentie van kantoren en bedrijfspanden wordt een vergelijkbare methodiek toegepast. Bij deze methodiek worden onderlinge verbanden gelegd tussen de verschillende gebruiksruimten. Groot voordeel is een blijvend overzicht bij de gebruiker van de taxatieonderbouwing.

Het gebruik van de hiervoor genoemde methodieken is overigens niet noodzakelijk. Indien u een andere taxatiemethodiek voorstaat kunt u volstaan met huurgegevens en de frontbreedte achterwege laten.

Contact

Wilt u meer weten over één van onze diensten, neem dan contact met ons op:

+3188 55 80 505
U kunt ook dit formulier invullen.

Direct inloggen:

Inloggen in TACCENT