Agrarische objecten

De waardering van agrarische objecten is vaak een tijdrovende en gespecialiseerde klus. De agrarische module van TACCENT voorziet in de waardebepaling van deze objecten. De module sluit volledig aan op de landelijke taxatiewijzer Agrarische objecten die in opdracht van de VNG is opgesteld. Tevens zijn enkele extra functionaliteiten in de module opgenomen.

Agrarische objecten bestaan veelal uit een diversiteit van bedrijfsopstallen. Als gevolg van deze diversiteit werd in het verleden relatief veel tijd besteed aan het opzoeken van alle bijbehorende archetypen in de taxatiewijzer. Vervolgens dient nog een rekenslag plaats te vinden om de ouderdom van het object bij de waardebepaling te betrekken.

De agrarische module is zodanig opgebouwd dat deze activiteiten met een minimale tijdbesteding kunnen worden uitgevoerd, zonder enige concessie te doen aan het inzicht in de waardebepaling bij de gebruiker.

De agrarische module is kritisch getest door diverse agrarisch taxateurs en zij zijn bijzonder enthousiast over het gebruikersgemak van TACCENT. De taxaties die met behulp van de agrarische module worden uitgevoerd zijn niet alleen van een hoge kwaliteit, maar kunnen nu ook efficiënt en uniform worden uitgevoerd. De agrarisch taxateurs die nu reeds met de module werken onderstrepen dit ten zeerste.

Aangezien binnen TACCENT alle waardebepalende elementen historisch worden vastgelegd, zullen alle handelingen slechts éénmalig hoeven plaats te vinden. Herwaarderingen worden in de toekomst derhalve tegen minimale kosten (geautomatiseerd) uitgevoerd. De gebruiker hoeft alleen de jaarlijkse (regionale) marktanalyse uit te (laten) voeren. Binnen de module worden jaarlijks de gegevens uit de landelijke taxatiewijzer Agrarische objecten verwerkt. De gebruiker hoeft hier zelf derhalve geen extra werkzaamheden voor te verrichten.

Contact

Wilt u meer weten over één van onze diensten, neem dan contact met ons op:

+3188 55 80 505
U kunt ook dit formulier invullen.

Direct inloggen:

Inloggen in TACCENT