Incourante objecten

De incourantmodule sluit geheel aan bij de in opdracht van de VNG vervaardigde taxatiewijzers en TIOX. De module voorziet in de voorgeschreven driedeling in ruwbouw, afbouw en installaties. U kunt er voor kiezen om verder te gaan dan de mogelijkheden die TIOX biedt en een meer gespecificeerde incourant taxatie uit te voeren die aansluit bij de landelijke taxatiewijzers.

De waarde van incourante objecten wordt bepaald aan de hand van de methode van de gecorrigeerde vervangingswaarde. De incourantmodule van TACCENT (ook wel ELBO genaamd) voorziet in de waardebepaling van deze objecten.

Voor de taxatie van incourante objecten zijn veelal meer gegevens noodzakelijk dan de gegevens die in het gemeentelijk bestand kunnen worden geregistreerd. In de verschillende WOZ-modules die inmiddels op de markt zijn, is een goede specificatie van de taxatieonderbouwing vaak moeilijk vast te leggen. De incourantmodule biedt de mogelijkheid de gegevens die specifiek voor incourante objecten van belang zijn binnen deze module te registreren en te bewaren.

De gedachtegang achter TACCENT onderscheidt zich van de modules voor modelmatige waardebepaling die inmiddels op de markt zijn. De incourantmodule van TACCENT gaat een stap verder. Bij gebruik van deze module wordt geen input van marktgegevens of uitgangspunten verwacht. De rekenmodellen en taxatietabellen zijn onderdeel van de module. Derhalve kan met behulp van TACCENT direct zonder marktanalyse een taxatie worden uitgevoerd.

Aangezien binnen TACCENT alle waardebepalende elementen historisch worden vastgelegd, zullen alle handelingen slechts éénmalig hoeven plaats te vinden. Herwaarderingen worden in de toekomst derhalve tegen minimale kosten (geautomatiseerd) uitgevoerd. Binnen de module worden jaarlijks de meest recente nieuwbouwprojecten opgenomen. De gebruiker hoeft hier zelf derhalve geen werkzaamheden voor te verrichten.

Contact

Wilt u meer weten over één van onze diensten, neem dan contact met ons op:

+3188 55 80 505
U kunt ook dit formulier invullen.

Direct inloggen:

Inloggen in TACCENT