PMA & waarderen woningen

Voor wat betreft de waardering van woningen bestaat TACCENT uit een module voor de analyse van de marktgegevens en een module die zorgt voor de doorrekening van de resultaten van de marktanalyse over de andere woningen, alsmede de onderbouwing van de objecten met marktgegevens. Beide modules zijn nauw met elkaar verbonden, aangezien een modelmatige herwaardering onmogelijk is als er geen goede marktanalyse is uitgevoerd.

In tegenstelling tot de meer traditionele taxatiemodellen hoeft een gebruiker in de marktanalysemodule van TACCENT slechts een beperkt aantal stappen te zetten om een goede analyse te doen van de markt.

Door middel van TACCENT is eindelijk de mogelijkheid ontstaan om de inventieve rekenkundige modellen op een eenvoudige wijze te vertalen naar uitgangspunten voor de herwaardering. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het vastleggen van de waardeverhoudingen tussen verschillende (typen) objecten. Deze taxatiemethodiek wordt ook wel het coherente model genoemd.

Het grote voordeel van de coherente taxatiemethodiek is dat de eenmaal bepaalde verhoudingen voor iedere waardepeildatum opnieuw het uitgangspunt zijn. Dit leidt tot enorme efficiëntievoordelen, aangezien de uitvoerende werkzaamheden daarmee tot een minimum kunnen worden beperkt.

In TACCENT zijn meerdere landelijk dekkende modellen opgenomen. Een nieuwe gebruiker hoeft derhalve niet 'blanco' het model in te richten, aangezien in de modellen diverse basiswaarden zijn opgenomen.

Als het gaat om het waarderen van woningen, zijn de meeste werkzaamheden verbonden aan de uitvoering van de permanente marktanalyse. De resultaten van de permanente marktanalyse leiden tot taxatie-uitgangspunten die met behulp van TACCENT worden doorgerekend over de overige woningen. Op basis van de in het bestand geregistreerde objectkenmerken, worden de woningen op deze wijze marktconform gewaardeerd.

Met onderlinge verschillen zoals ligging, type, bouwjaar, inhoud, oppervlakte en bijgebouwen, wordt rekening gehouden. Daarnaast is het mogelijk waardeverschillen vast te leggen met behulp van rapportcijfers voor kwaliteit/luxe, onderhoud en uitstraling.

Een inzichtelijke onderbouwing van de vastgestelde waarde met marktgegevens die op het taxatieverslag worden vermeld, vergroot de acceptatiegraad bij belanghebbenden. In TACCENT wordt extra aandacht geschonken aan de marktgegevens die op het taxatieverslag verschijnen. U kunt door middel van heldere criteria specifiek definiëren welke marktinformatie u op de taxatieverslagen wilt weergeven. Bij gebrek aan sprekende marktgegevens kunt u er ook voor kiezen om te verwijzen naar WOZ-waarden.

De wijze waarop woningen gewaardeerd worden in TACCENT is innovatief en efficiënt. Het is niet nodig om ieder jaar opnieuw peilpunten te waarderen of een nieuwe groepsindeling te maken. De jaarlijkse herwaardering is hierdoor sterk vereenvoudigd.

Contact

Wilt u meer weten over één van onze diensten, neem dan contact met ons op:

+3188 55 80 505
U kunt ook dit formulier invullen.

Direct inloggen:

Inloggen in TACCENT