Recreatie en horeca

De dekkingswaarde methodiek wordt met name toegepast bij de waardering van campings, jachthavens, bungalowparken en de grotere horecagelegenheden. Vaak zijn voor deze categorie objecten weinig huurgegevens voorhanden en de huurgegevens die voorhanden zijn, kunnen door de grote onderlinge verschillen niet gebruikt worden bij de waardebepaling van andere gelijksoortige objecten. Ook de toepassing van de gecorrigeerde vervangingswaarde leidt niet tot een juiste en onderbouwde waarde.

TACCENT stelt de taxateur-specialist in staat op een overzichtelijke wijze de waarde van een commercieel geëxploiteerde onroerende zaak te bepalen.

In deze module dienen de winst- en verliesrekeningen als uitgangspunt. Door een vergelijk te maken met de (landelijke of regionale) branchegegevens wordt de rol van de ondernemer uit deze winst- en verliesrekeningen gefilterd. De aldus verkregen operational cashflow wordt vervolgens contant gemaakt met uit de (landelijke of regionale) marktanalyse verkregen kapitalisatiefactoren.

In de praktijk blijkt dat vrijwel iedere ondernemer bereid is de benodigde gegevens te verstrekken, mits een goede uitleg wordt gegeven van de noodzaak om deze gegevens te verstrekken.

Aangezien binnen TACCENT alle waardebepalende elementen historisch worden vastgelegd, vinden alle handelingen slechts éénmalig plaats. Herwaarderingen worden in de toekomst derhalve tegen minimale kosten uitgevoerd.

De gebruiker hoeft alleen de jaarlijkse winst- en verliesrekeningen in de module te registreren en een nieuwe analyse uit te voeren. In de module worden jaarlijks de landelijke branchegegevens verwerkt. De gebruiker hoeft hier zelf derhalve geen extra werkzaamheden voor te verrichten.

Contact

Wilt u meer weten over één van onze diensten, neem dan contact met ons op:

+3188 55 80 505
U kunt ook dit formulier invullen.

Direct inloggen:

Inloggen in TACCENT