Bijzondere objecten

De binnen een gemeente gelegen bijzondere objecten, krijgen extra aandacht bij de waardering. Een goede registratie en historische bijhouding van gegevens is voor dergelijke objecten van extra groot belang.

Onder bijzondere objecten worden de grote incourante objecten verstaan, maar ook incourante objecten als stations en stationsgebouwen. De bijzondere objecten kunnen over het algemeen alleen gewaardeerd worden met medewerking van de belastingplichtige. Hiervoor worden gesprekken gevoerd, waarbij de kapitaalsadministratie een centrale rol speelt.

Bij taxaties van bijzondere objecten komen specifieke onderwerpen als werktuigenvrijstelling en bodemverontreiniging aan de orde.

De informatie die relevant is bij de taxaties van bijzondere objecten wordt in digitale of papieren dossiers bewaard.

In TACCENT is het mogelijk gemaakt om de taxaties van bijzondere objecten op een modelmatige wijze uit te voeren. Daarnaast kunnen specifieke taxatiekenmerken historisch worden bewaard en gebruikt bij de volgende herwaardering.

Met het gebruik van TACCENT worden ook de werkzaamheden in het kader van deze taxaties efficiënter en minder tijdrovend. U kunt hiermee een aanzienlijke kostenbesparing realiseren.

Contact

Wilt u meer weten over één van onze diensten, neem dan contact met ons op:

+3188 55 80 505
U kunt ook dit formulier invullen.

Direct inloggen:

Inloggen in TACCENT